Ugradnja gravimetrije na ekstrudere

Projekt u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i HAMAG BICRO

Optiplast

U dosadašnjem poslovanju Optiplast je u fazi ekstruzije koristio za izvlačenje folije standardne ekstrudere. Tu su nastajali problemi zbog postignute neujednačene debljine folije koja se izvlačila iz ekstrudera, što je stvaralo osobiti problem u fazi konfekcioniranja jer je zbog debljine jedan proizvod bio lakši, a drugi teži, a površina folije neravnomjerna. Osim toga, folija koja nema ujednačenu kvalitetu usporavala je rad konfekcionirke, što je smanjivalo količinu dobivenih proizvoda. Kako je tehnologija proizvodnje napredovala proizvođači su dizajnirali stroj po imenu gravimetrija, koji se nadograđuje na osnovni stroj (ekstruder), koji omogućava 4-komponentno doziranje materijala u cilju poboljšanja kvalitete dobivene folije i kontrole tolerancije debljine gotovog proizvoda. Osnovni predmet ulaganja je kupnja dvije gravimetrije, koji se planiraju nadograditi na dva postojeća ekstrudera marke Tecom.

Osnovni učinci njihove ugradnje su slijedeći:

  • automatsko praćenje izvlačenja folije i postizanje ujednačene debljina filma folije
  • smanjenje utroška ulazne sirovine (cca 2-3%)
  • usklađivanje brzine doziranja s brzinom stroja što će utjecati na postizanje ujednačene boje dobivene folije
  • smanjenje škarta u fazi konfekcioniranja budući da su se gotovi proizvodi koji nisu zadovoljavali uvjete debljine i glatkoće površine bacali u reciklažu, gdje je znalo završavati 10-20% ukupne proizvodnje.

Primjena gravimetrije unaprijediti će i uvjete za rad zaposlenika, jer se više neće morati ručno umješavati 4 vrste sirovine u silos, već će materijal automatskim postupkom iz boksa povlačiti u smjesu, te dozirati željenim postotkom. Izbor tehnologije gravimetrije ovisi o njenoj kompatibilnosti sa postojećim ekstruderima marke Tecom iz Italije. Na tržištu su pronađena samo 2 modela gravimetrije, od dva izabrana stroja model jednog je tehnološki uvjetovan dogradnjom na model ekstrudera, te drugi je izabran po principu niže cijene, budući da nema tehnološkog ograničenja.

Opći podaci o projektu
Naziv projekta Ugradnja gravimetrije na ekstrudere
Odgovorno tijelo HAMAG BICRO i MINPO
Korisnik Optiplast d.o.o.
Trajanje projekta 24.7.2014 – 24.7.2015
Vrijednost 294.675,18 kn

Osigurano potporom Vlade republike Hrvatske

Optiplast Optiplast

Preuzimanje kataloga