Ekologija

Od samih početaka u Optiplastu se vodi računa o doprinosu u zaštiti okoliša. Najveća prednost polietilena je njegova mogućnost ponovnog iskorištavanja čime se značajno pridonosi zaštiti i očuvanju okoliša.

Posjedujemo modernu liniju za reciklažu sa godišnjim kapacitetom od 1.700 tona. U proizvodnom procesu nastaje tehnološki višak koji se procesom reciklaže u našem pogonu regranulira i prenamjenjuje u drugi odgovarajući proizvod, najčešće vreće za smeće. Time dobivamo novi gotovi proizvod bez štetnog utjecaja na okoliš te pridonosimo zaštiti okoliša.

Polietilen kojega tvore ugljik i vodik nije štetan za okoliš, ne zagađuje vodu niti zrak, te se proizvodi od polietilena mogu reciklirati i kao takvi ponovno upotrijebiti u drugim plastičnim proizvodima. Potpunim sagorijevanjem polietilena nastaju osnovni kemijski spojevi CO2 i H2O.

Iako su papirnate vrećice biorazgradive i nose predznak ekološkog proizvoda, za proizvodnju i reciklažu papira se troši više energije i vode u odnosu na proizvodnju i reciklažu polietilena. Jednostavno rečeno, polietilenske vrećice su jedan vrlo energetski efikasan proizvod koji se može višestruko koristi i lako reciklirati.

Polietilen za sada jednostavno nema alternativu kao ambalažni materijal, bilo da se koristi sam ili u kombinaciji sa drugim materijalima. Kod polietilenskih vrećica vrlo je važna i kultura korisnika vrećica. Vrlo je važno ne bacati otpad u prirodu, pa tako i vrećice, posebno ako se radi o otpadu koji ima mogućnost reciklaže. Svaki otpad koji nije adekvatno zbrinut čini okoliš onečišćenim.

U novije vrijeme javljaju se razni oblici aditiva koji omogućavaju ubrzanu razgradivost te na taj način i polietilen dobiva status biorazgradivosti. Postoje i novi materijali koji jesu biorazgradivi, a proizvode se na biljnoj bazi. Ono što je bitno naglasiti je da postojeća tehnologija i strojevi korišteni za proizvodnju proizvoda od polietilena uz male ili potpuno bez preinaka mogu proizvoditi i proizvode od biorazgradivih novih materijala.

Aktualno

Voditelj održavanja
10.06.2020.
Natječaji za posao

Voditelj smjene
10.06.2020.
Natječaji za posao