Izgradnja hale i nabava nove tehnologije

Projekt “Izgradnja hale i nabava nove tehnologije”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ime i prezime kontakt osobe: Vladimir Rupčić

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijava “Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” tvrtki Optiplast Odlukom o financiranju KLASA: 910-04/16-01/350 od 29 rujna 2016 je dodijeljena bespovratna potpora u iznosu 6.563.690,35 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 18.183.868,69 kn, a ukupno prihvatljivi troškovi određeni su na 14.413.200,79 kn.

Vrijeme provedbe projekta je od 15. studenog 2016 do 15. svibnja 2018.

Kroz projekt je planirana izgradnja novog objekta i nabava nove proizvodne i prateće tehnologije sa ciljem povećanja proizvodnog kapaciteta, uvođenje novih proizvoda i omogućavanje rasta prodaje na domaćem i stranom tržištu.

Ciljevi

Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti Optiplasta nadomaćim i stranim tržištima. Cilj je sukladan politikama i strategijama zajednice na svim razinama.

Specifični cilj koji se postiže provedbom projekta je povećanje kapaciteta proizvodnje uvođenjem nove tehnologije. Cilj sadrži komponentu izgradnje i opremanja nove poslovne jedinice koja je neposredno povezana sa postojećom poslovnom jedinicom i činiti će jedinstvenu poslovnu cjelinu. Postizanje cilja usmjereno je uvođenju novih proizvoda više dodane vrijednosti, otvaranju novih radnih mjesta, te tehnološkoj modernizaciji proizvodnog pogona.

Specifični ciljevi su:

 • Povećanje tehnološkog kapaciteta proizvodnje, koje će se provesti nabavom nove moderne opreme, a koji će skratiti rokove isporuke proizvoda postojećim kupcima, te omogućiti pristup novim kupcima
 • Proširenje asortimana proizvoda uvođenjem novih proizvoda koji će se izrađivati za robne marke direktnih kupaca, i proizvode vlastitih brendova čija će prodaja započeti na domaćem tržištu
 • Reorganizacija skladišnog prostora i uvođenje moderne organizacije skladišta sirovine i gotovih proizvoda primejna metoda upravljanja zalihama, koje će se uvesti u novom objektu i pritom izmjestiti sa sadašnje lokacije u proizvodnom dijelu objekta
 • Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovanja koja će se provesti izgradnjom energetski učinkovitog objekta koji za grijanje koristi dizalicu topline, nabavom energetski učinkovite opreme koja omogućava postizanje niske potrošnje energije po jedinici proizvoda, te nabavom energetske komponente koja omogućava povezivanje sa sustavom proizvodnje solarne energije za punjenje viličara
 • Smanjivanje jediničnih troškova proizvodnje koji će se postići smanjivanjem škarta u preradi, boljom organizacijom radnih naloga na većem broju specijaliziranih strojeva i postizanje cijene koštanja koju postižu vodeći europski proizvođači proizvoda od polimera
 • Poboljšanje radnih uvjeta za zaposlenike se odnosi na smanjenje opterećenja koje stvara dinamika operacija na radnom mjestu, smanjenje buke koje stvaraju strojevi, povećanje sigurnosti tijekom rada na strojevima, bolja mogućnost kontrole postignutih rezultata
 • Otvaranje novih radnih mjesta, budući da će izgradnja novog objekta i nabava nove tehnologije omogućiti zapošljavanjedirektnih izvršitelja u proizvodnji, a povećani obujam posla tražiti zapošljavanje novih djelatnikau režiji
 • Rast prihoda od prodaje sa 35 milijuna kuna ostvarenih u 2015 godini, na 59 milijuna kuna u drugoj godini nakon provedbe projekta
 • Povećanje udjela izvoza u ukupnoj prodaji sa 24,8% ostvarenih u 2015. godini, na 44% dvije godine nakon provedbe projekta

Očekivani rezultati projekta:

 • Novootvorena radna mjesta - 21 (polazište 33, ciljna vrijednost 54)
 • Broj zaposlenika uključenih u specijalističku obuku - 38
 • Broj zaposlenih s umanjenom radnom sposobnošću - 1
 • Povećani prihod od prodaje - 24.332.959,00 kn (polazište 35.095.092,00 kn, ciljna vrijednost 59.428.051,00 kn)
 • Povećani prihod od izvoza - 17.425.542,00kn (polazište 8.712.771,00, ciljna vrijednost 26.138.313,00 kn)

 

www.strukturnifondovi.hr

Optiplast Europska unija
Zajedno do fondova EU
Optiplast
Optiplast
Optiplast